101.

:: 101.

▼▼▼جـــــــــا داره بگم ▼▼▼

☜عــــــشـــــــــ♡ــــق حرمـــــــــت داره مشتـــــــــــــــے

بـــــــه هرکـــــــــــے نگو عاشـــ♡ــــقتم

کشکے کشکے☞

⇐تو که دنـــــــبال ♂س ک س♀ و چم و خم مفاصلی

تو که هـــــــــــــــیزے و چشــــــــــــــــــــــم میجنبونے تو هر مراسمے⇒

↶ تو که دنبال خــــــــــــــونه خالـے هستے در به در

گوه میخورے اسم عشــــــــــ♡قو میذارے روش سگ پدر ↷

↩️عشــــــ♡ـــقاے واقعـــــے مُرد و موند تو گذشــته

عشقاے الان فصـــــــــــــلیه و فردا تاریخش گذشته↪️

هــــــــــــــــــoɴɩУـــــــــــــــــہ

منبع : پاتوق عشاق101.
برچسب ها :

100.

:: 100.
■خُبْ وِرْژِنْ جَدیدِ زِندِگیمْ شُروع شُدْ■

√خِــیــلـــیا⇦حَــــذفْ⇨ منبع : پاتوق عشاق100.
برچسب ها :

99.

:: 99.

سلامتے روز مرگم

سلامتے عشقم ڪہ بعدہ ے مدت فراموشم میڪنہ

بسلامتے شبے ڪ با بغض خوابم برد...

بسلامتے صبحے ڪ داداشم بهم میگفت آبجی، بیدار شو تورو خدا بیدارشو ....

بسلامتے اون لحظہ اے ڪ خواهرم با گلویے پر از بغض مامان مامان میڪرد ....

بسلامتے خودم ڪ هر چقد سعے میڪردم بهشون بگم من زندہ ام ڪنارتونم نمیشد...

بسلامتے وقتے ڪ منو داشتن میشستن ...

مامانم جیغ میڪشید

سلامتے همہ صدا ها از ڪوچڪ تا بزرگ ڪ بلند داد میزدن ب

عزت لا الہ الا اللہ بلند بگو لا الہ الا اللہ..

 

بلند بگو لا الہ الا اللہ

بسلامتے اولین مشت خاڪے ڪ روم ریختہ شد ...

ب سلامتے ڪوهے از خاڪ ڪ من زیرش موندم . ...

سلامتے خودم ڪ خاڪ سپاریم تموم شد همہ رفتن ڪسے پیشم نموند مثل همیشہ ...

تنها موندم ...

بِــــسِلامَـتیِ

نَبودَنَم

نَخَندیدَنَم

نَشڪَستَنَم

بٌغـــــــْض نَڪَردَنَم

راحـــَت خوابیــــــْــــدَم

َتا ابـْْـــــــَــــــد ...

the end...

منبع : پاتوق عشاق99.
برچسب ها : بسلامتے ,سلامتے ,اللہ

98.

:: 98.
ایـــنـــݦ از ســـاݪ 94 مـــــــــــــــــــــــݩ

✔️ یـــہ شـــبـــایـــے اصـــلــا نـــگـــذشــــــت... منبع : پاتوق عشاق98.
برچسب ها : ✔️ یـــہ

97.

:: 97.

من اینم

           يه دختـــــــر

شــايد گاهی یکم حجابــــِ موهامــــو نداشــته باشم ولــے همیشه حجابــِ چشامـو دارم،

شايد مانــــتوم یکم کــــوتاه باشه ولے شعورم بالاســـــت،

شایدزیرابروهامــم برمےدارم ولــے مرامـــــم ســـــــــــرِ جاشـــه،

سرم پايينه نــه واســـه دلِ شکستم که ديگه نایے واسش نمونده و از همه خـــورده❗️

سرم پايينه واسه نگاه هاے کثيفِ آدمــــــــــا❗️

هــــــــــــــه❗️

آدم...؟

خدايــــــا حواست هست؟

نسلِ آدمــــات داره مُنقرض مےشه....

دوره هرکـــــے گشـــــتیم دورمون زد

منبع : پاتوق عشاق97.
برچسب ها :

96.

:: 96.

 

ﺧـــــــــــــﺪﺍﯾـــــﺎاا...

ﺍﺯ ﺑﻨـــﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــت ﺩﻟــــﮕـــﯿــــﺮﻡ ...
ﻣــﯽ ﺑـﯿـــﻨـــﻨـﺪ ﻗــــــﻠـﺒـــﯽ ﻣــﯽ ﺷـــﮑـــﻨــﺪ ﻭﻟـــﯽ
"ﺑــــﯽ ﻣـــﺤـــﺎﺑــﺎ ﺳـــﮑــﻮﺕ ﻣـــﯽ ﮐــﻨــﻨــﺪ"
ﻣـــﯽ ﺑــﯿــﻨــﻨــﺪ ﭼــﺸــﻤـــﯽ ﻣـــﯽ ﮔــــﺮﯾـــﺪ ﻭﻟـــﯽ
"ﺑــــﯽ ﺗــــﻔـــﺎﻭتــــ ﻋــــﺒــﻮﺭ ﻣـــﯽ ﮐــﻨــﻨــﺪ"
ﻣـــﯽ ﺑـــﯿــﻨــﻨــﺪ ﻏـــﺮﻭﺭﯼ ﻟــــﻪ ﻣـــﯽ ﺷــــﻮﺩ ﻭﻟـــﯽ
"ﺑـــــﯽ ﺍﺧــﺘــﯿــﺎﺭ ﻣــــﯽ ﺧـــﻨــــــﺪﻧــﺪ"

ﺧــــــــــــﺪﺍﯾـــــﺎاا...

ﺭﺍﺳـــــﺘـــــﯽ ﺑــــﻪ ﻭﻗـــــــت ﺧــــﻠــﻘـــﺘـــــت
ﺑــــﻪ ﺑــﻨــــﺪﻩ ﻫـــﺎﯾــــﺖ

"ﻭﺟــــــــﺪﺍﻥ" ﻫـــــــﻢ ﺩﺍﺩﻩاﯼ ؟؟

 

منبع : پاتوق عشاق96.
برچسب ها : ﻣـــﯽ ,ﻭﻟـــﯽ ,ﮐــﻨــﻨــﺪ ﻣـــﯽ ,ﻣـــﯽ ﮐــﻨــﻨــﺪ ,ﻭﻟـــﯽ ﺑــــﯽ ,ﻣـــﯽ ﮐــﻨــﻨــﺪ ﻣـــﯽ

95.

:: 95.

تــاحــالا شــده دلــت از تـمـوم دنــیـا گــرفـته بـــاشه؟ 

دلــت بـخـواد داد بــزنـی بــگـی بــابـاااا دســـت ازســـرم بــرداریـن...

هـمـه چــی مــال شــمـا...دنـیـاتـون مـــال خـودتــون...فـقـط بــذاریــن تــوحــال خــودم بــاشـــم؟ 

دلــت بــخــواد تــنـها بـــاشـــی...خــودت بـاشـــی و هــنـدزفــریـت و خــودکـارت و یــه کـاغذ... 

تـا حــالا شــده دلــت بــخــواد تــمــوم دارایـیـت از دنــیــا هـمـین چـنـدتــا چـیـز بــاشــه؟ 

تــا حــالا شــده بـشـینی یـه گــوشه زانــوهـاتـو بـغل کــنـی...خــاطره هــاتو بــا خــودت مــرور کـنی و با خــودت بــگــی:

یعنی دمـت گــرم دنــیـا...قــشنگ ویــرونــم کــردی... آب از آب تــکون نــخورد... 

تـا حــالا شـده تـو اوج بـغــض ازتــه دل بـخــندی تــا اگــه گــریه ت گــرفــت بــقیه فـــک کـنـن... به خــاطر

خــنـده...

منبع : پاتوق عشاق95.
برچسب ها : دلــت ,حــالا ,شــده ,حــالا شــده ,دلــت بــخــواد ,شــده دلــت

93.

:: 93.

◥سلامتی رُبّانِ مشکیِ گوشه عَکسم◤

??رَگِ پارَم و تیغِ تو دستم??

??سلامتی گُلای رو سَنگِ قبرم??

??دستای زخمی و سَردم✌

??سلامتی صدای گَرمِ مَدّاح??

♪گریه و ناله و آه♪

??سلامتی مُرده خوریِ مِلَّت??

✊اشکایی که هست با مِنَّت✊

??سلامتی رِفیقای با مرامَم??

??اَشکِ روی گونه های مامانم??

؟؟خون گریه کردنای عشقم؟؟

↩️ سلامتی اون روز.......

منبع : پاتوق عشاق93.
برچسب ها : سلامتی

92.

:: 92.

⇘✪⇘✪مــَــــــــــــن⇘✪⇘✪

✔️✘نه حُوصِلِه اینــودارم کهِ بِخوآم✔️✘

♚خُودَموُ♚

وآسهِ کَسی ثآبِت کُنَم!✔️✘

♚نهَ پِیگیر اینَم بِبینَم بَردآشت بَقیهِ♚

 اَزمَن

✔️✘ چیــــــهِ!!⇜✔️✘⇜✔️✘

⇘✪چون بآحَرف دیگَرآن به چِشم⇘✪

کَسی• √• نَیـــــــومَدَم⇘✪ که حالاباحَرفِ دیگرآن⇜✔️

• √•بِخوآم اَزچِشمِ کَسی بیوفتَم!• √•

Ҳ̸ҳ•ღمــَـــــــــــــــــــن هَمـــــــــــــــینـــَـــــــــم!Ҳ̸ҳ•ღ

میخوآی دَرکَم کـُـــن!⇘✪

⇜✔️نخوآسی هَم شَر کَم کُن!⇜✔️

 • √•والــــــــــا!• √•

منبع : پاتوق عشاق92.
برچسب ها :